Jak dokonać wymiany oleju i filtrów w kotleciarce?

Kotleciarka, jak każde urządzenie, aby sprawnie działać, musi być poddawana regularnym konserwacjom, których jednym z najistotniejszych elementów jest wymiana oleju i filtrów. Prezentujemy, jak fachowo to wykonać.

Przygotowanie do wymiany

Chcąc wymienić olej oraz filtry w oryginalnej kotleciarce MAGA-KOT, należy przygotować sobie miejsce pracy. Powinno być ono stabilne, oraz na tyle duże, by można było swobodnie uchylić obudowę urządzenia. Do pracy należy przygotować także odpowiedni sprzęt oraz świeży olej hydrauliczny i filtr oleju oraz powietrza. Wymiana ich wymaga użycia:

  • kluczy płasko-oczkowych – 8mm i 10 mm;
  • kluczy imbusowych – 6mm i 8mm;
  • śrubokręta krzyżakowego;
  • klocka dystansowego;

Pierwszym krokiem do wymiany filtrów i oleju w kotleciarce jest otwarcie obudowy, poprzez odkręcenie śrub bocznych. Ważne jest, by pamiętać, że obudowa po otwarciu, wymaga miejsca oparcia za urządzeniem.

 

Spuszczenie oleju i demontaż zbiornika

Pierwszym krokiem, po otwarciu obudowy, jest odkręcenie korka wlewu z wbudowanym filtrem powietrza. Następnie trzeba kluczem imbusowym 8 mm odkręcić korek spustowy i z użyciem lejka, opróżnić zbiornik ze starego oleju. Korek trzeba ponownie dokładnie dokręcić i rozpocząć demontaż zbiornika, poprzez usunięcie linki zabezpieczającej. Następnie trzeba otworzyć skrzynkę elektryczną, odkręcając śruby ją scalające. Po zdjęciu pokrywy skrzynki, w prawym dolnym rogu będzie widoczna śruba zbiornika oleju, którą należy odkręcić. W kolejnym kroku trzeba wypiąć wtyczkę zaworu rozdzielającego, odkręcić przednie nóżki kotleciarki, a tylne popuścić z użyciem klucza imbusowego. Urządzenie trzeba lekko unieść, podkładając pod jego spód klocek dystansowy. To ułatwi demontaż zbiornika. Następnie należy odkręcić cztery obejmy, mocujące zbiornik z pompą i wyciągnąć go ostrożnie.

 

Montaż nowego filtra i czyszczenie zbiornika

Po demontażu zbiornika uzyskujemy łatwy dostęp do filtra. Stary i zużyty filtr należy usunąć, odkręcając go, a na jego miejsce zamontować nowy. Trzeba pamiętać, że zbiornik przed ponownym montażem należy dokładnie oczyścić, wykorzystując w tym celu  rozcieńczalnik ekstrakcyjny oraz ręczniki papierowe. Zbiornik powinien wyglądać jak nowy. Do rozprowadzania rozcieńczalnika wewnątrz zbiornika można użyć gęstego i płaskiego pędzla. Po oczyszczeniu zbiornik trzeba zamontować, pamiętając, by zakładać go pod niewielkim kątem. Dalej wszystkie czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności, tzn. zamontować nóżki, przykręcić śrubę znajdującą się w skrzynce elektrycznej, zamknąć pokrywę skrzynki i dokręcić śruby ją scalające oraz wpiąć wtyczkę zaworu rozdzielającego. Następnie, z użyciem lejka, uzupełnić zbiornik nowym olejem hydraulicznym i wkręcić korek wlewowy z wbudowanym filtrem powietrza. Warto wiedzieć, że cały układ hydrauliczny nie wymaga odpowietrzenia. Po uruchomieniu urządzenia odpowietrzy się on samoczynnie. Po wkręceniu korka należy przyczepić linkę mocującą i zamknąć obudowę urządzenia, dokręcając śruby. Urządzenie jest gotowe do pracy.